lions etik

LIONS ETIK

 

 

Fullgör ditt arbete med omsorg

 

Handla på ett sätt som skapar förtroende

 

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

 

Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

 

Fullgör lojalt dina samhällsplikter

 

Hjälp dem som behöver ditt stöd

 

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

 

Bygg upp istället för att riva ned