aktiviteter

Vi träffas alltid med ett hjärtligt handslag, unga och gamla, kvinnor och män. 


Karameller kan också köpas i vissa affärer i Värnamo. Karamellförsäljningen administreras av "Karamellbolaget Struten".


Varje sommar ger vi barn och ungdomar en chans till en veckas Sommarskoj på Tallnäs stiftsgård.


Vi bjuder våra äldre på en gemenskapsvecka på Tallnäs också, varje sommar.


Ljusstöpning hör hösten till och vi stöper ljus under älgjaktveckan i oktober. Vi tillverkar både raka adventsljus och grenljus. Dessa ljus har en strykande åtgång och kan vara svåra att få tag i om man inte är ute i god tid. Ljusförsäljningen administreras av "Ljusbolaget Veken".


Vi stöper över tusen ljus, och får in över hundratusen kronor, bara på ljusen.


Vi ordnar en vårutflykt för äldre människor som bor på institution. Vi åker genom ett vårfagert landskap och avslutar med kaffesamkväm vid något trevligt och vackert utflyktsmål.Värnamo lucia är det arrangemang som syns mest utåt i press och bland allmänhet. Detta arrangeras år 2018  för 40:de gången.

Bössinsamlingen efteråt går direkt till de drabbade barnen i de turkiska och libanesiska flyktinglägren.Jullotteri på torget under julskyltsöndagen hör till traditionerna inom Lions.Vi delar även ut ett stipendium till någon eller några ungdomsledare som utmärkt sig inom sin organisation eller klubb.