lions etik

               LIONS ETIKFullgör ditt arbete med omsorg


Handla på ett sätt som skapar förtroende


Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad


Gör vänskap till ett mål, inte ett medel


Fullgör lojalt dina samhällsplikter


Hjälp dem som behöver ditt stöd


Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm


Bygg upp istället för att riva ned