program

När vi gör vårt program, kommer det plötsligt in nya idéer och händelser som är aktuella.

Det kan komma en person hem från USA med fina minnen från ett ungdomsläger, och han vill ju berätta detta.

(7/2 2019)


Någon har varit i Nepal och vill berätta om skolan för flickor, som lär sig att sy och som kommer att få ett jobb som yrkeskvinna, i stället för at säljas av sina föräldrar till prostitution i Kathmandu.

(3/1 2019)


Därför skriver vi inte alltid ett program innan terminen börjar.

Kom med oss, så får du vara med om oväntade program, studiebesök, trevliga samkväm med sång och musik, samt en hjärtevärmande verksamhet.